Adopcia psa pomáha človeku bojovať s depresiou

 

Ten kto nezažil, možno neuverí. No i napriek tomu sa pokúsime ukázať, aká dôležitá môže byť adopcia nielen pre psa, ale aj samotného človeka. Ľudia trpiaci depresiou môžu mať z adopcie nového domáceho miláčika veľký prospech. Dokonca aj v takých prípadoch, keď trpia depresiou rezistentnou voči liečbe. Áno, laicky to znamená, že tam kde liečba liekmi či inými metódami zlyhala, prichádza na rad pes. Ako? Čítaj ďalej.

 

Keď nezaberá liečba, pacienti často pátrajú po alternatívnych prístupoch. A hneď na úvod prezradíme, že sa tak deje aj v prípade ťažkej depresie či pri iných duševných ochoreniach. Liečba zvieraťom sa v týchto prípadoch zdá byť viac než prospešná. Výskumníci sa opäť pustili do skúmania a prišli na verejnosť so zaujímavými výsledkami.

 

Adopcia zvieraťa zmierňuje príznaky depresie rezistentnej na liečbu

Štúdia zahŕňala 80 pacientov, ktorí trpeli ťažkou depresiou rezistentnou na liečbu. Výskumníci týmto ľuďom navrhli, aby si adoptovali domáce zviera. 32 z nich tak aj urobilo (18 pacientov si adoptovalo jedného psa, 7 pacientov si adoptovalo dvoch psov a 7 pacientov si adoptovalo mačku). Všetci pacienti pokračovali v užívaní liekov a ich symptómy depresie boli merané a porovnávané s kontrolnou skupinou ľudí, ktorí si žiadne zviera neadoptovali.

 

A teraz pozor! Tí, ktorí si domáce zviera adoptovali, urobili veľké pokroky v ich duševnom zdraví. V porovnaní so začiatkom štúdie, ako aj so skupinou, ktorej domácnosť neoplýva žiadne zviera, sa im výrazne polepšilo. Zmeny k lepšiemu sa začali prejavovať už v prvý mesiac adopcie, pričom výrazné zlepšenie nastalo po dvoch mesiacoch. Vplyv osvojenia domáceho miláčika na zdravie pacientov bol tak silný, že tretina nových majiteľov domácich zvierat už nespĺňajú kritéria pre zaradenia do kategórie – pacienti s depresiou.
 


Domáce zvieratá sú schopné ponúknuť svojim majiteľom zdroj upokojenia, pochopenia a priateľstva.

 

To, čo naozaj ľudom pomáha je, že majiteľ svojho miláčika dodržiava akúsi rutinu, nachádza zmysel samého seba v starostlivosti o iného tvora. Chorí ľudia vďaka zvieratám vytvárajú nové vzťahy a to je to najdôležitejšie. Práve sociálna izolácia je dôsledkom duševnej choroby a tí, ktorí sú duševne chorí, sú považovaní za najviac izolovaných ľudí.

 

Zvieratá prijímajú ľudí bez súdu.

 


Pri výbere domáceho miláčika je dôležitejší vzťah medzi človekom a spoločenským zvieraťom, ako samotný druh zvieraťa. Hoci výhody sú najčastejšie pripisované vlastníctvu psa, prínosy pre duševné zdravie sa pripisujú aj iným zvieratám, napríklad rybičkám, škrečkom, mačkám alebo koňom.

 

 

 


Cielená či spontánna terapia

Nie je nevyhnutné si zviera adoptovať. Hlavne ak jediný úmysel adopcie je terapia človeka trpiaceho duševnou chorobou. Naopak, pri adopcii zvieraťa je liečenie symptómov však príjemným bonusom.

Terapia môže prebiehať aj v inom prostredí ako v tom domácom. Preto nie je úplne nevyhnutné sa stať majiteľom domáceho miláčika. Terapie za pomoci zvierat sa odohrávajú aj v zariadeniach ako sú väznice, nemocnice, opatrovateľské domy či na pôde školy.

 

Terapia podporovaná zvieratami je účinná pri liečbe mnohých ochorení, vrátane porúch autistického spektra, depresie, úzkosti či posttraumatického stresu. Preto sa často prítomnosť zvierat využíva aj ako doplnok v k iným formám liečby.

 

Terapia podporovaná zvieratami pomáha v týchto piatich smeroch:

  • zvyšuje pocit pohodlia a bezpečnosti

  • zvyšuje motiváciu

  • zvyšuje sebavedomie

  • zvyšuje prosociálne správanie

  • znižuje problémy s poruchami správania

 

Či už človek trpí duševnou chorobou, alebo chce „iba“ vlastniť domáce zviera, vždy pôjde o rozhodnutie, ktoré zmení život nového majiteľa. Hoci finančná zodpovednosť a starosť, či sa môjmu miláčikovi nič nestane je trochu stresujúci faktor, i napriek tomu prítomnosť psa (alebo iného zvieraťa) vedie duševné zdravie majiteľa k lepším začiatkom.